Activating the natural and cultural potentials of the area to form an authentic tourist product with suistanable joint management

Programme 2014 - 2020 INTERREG V-A Slovenia - Croatia

Description

Description (SL): Read more
Description (HR): Read more
Description (EN): Read more
Expected Outputs (SL): Read more
Expected Outputs (HR): Read more

Themes

Specific Objective: Active heritage preservation through sustainable tourism
Thematic Objective: (06) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (06c) Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage

Partners

Lead Partner (EN): Mosaic-Association for social inclusion

Lead Partner: Mozaik, društvo za socialno vključenost so.p.

Address: Slomškova ulica 49, 9000 Murska Sobota, Slovenia

Legal status: private

Website: www.mozaik-drustvo.si

Total budget: EUR 279 750.00

ERDF budget: EUR 237 787.50

Association Centre for alternative and autonomous production, social enterprise

Name: Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje

Address: Tkalski prehod 4, 2000 Maribor, Slovenia

Legal status: private

Website: www.caap.si

Total budget: EUR 204 095.00

ERDF budget: EUR 173 480.75

Local action group Valleys and hills of Medjimurje

Name: Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi

Address: Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće, Croatia

Legal status: private

Website: lag-medjimurskidoliibregi.hr

Total budget: EUR 136 635.00

ERDF budget: EUR 116 139.75

ACT Group

Name: ACT Grupa

Address: Dr. Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec, Croatia

Legal status: private

Website: www.act-grupa.hr

Total budget: EUR 208 880.00

ERDF budget: EUR 177 548.00

Summary

Project name (SL): Aktiviranje naravnih in kulturnih potencialov območja za oblikovanje avtentičnega turističnega produkta s trajnostnim skupnim upravljanjem
Project name (HR): Aktiviranje prirodnih i kulturnih potencijala područja radi oblikovanja autentičnog turističkog produkta
Project name (EN): Activating the natural and cultural potentials of the area to form an authentic tourist product with suistanable joint management

Project acronym: ECooL-Tour

Period: 2014-2020

Date of latest update: 2020-02-14

Web: http://www.si-hr.eu/en2/

Project start date: 2017-07-01

Project end date: 2019-12-31

Project status: closed

Total budget/expenditure: EUR 829 360.00

European Union funding: EUR 704 956.00

Co-financing sources: ERDF

Documents

No documents available.

Information regarding the data in keep.eu on the programme financing this project

Financing programme

2014 - 2020 INTERREG V-A Slovenia - Croatia

Last month that data in keep.eu was retrieved from the Programme's website or received from the Programme

2019-10-29

No. of projects in keep.eu / Total no. of projects (% of projects in keep.eu)

38 / 38 (100%)

No. of project partnerships in keep.eu / Total no. of project partnerships (% of project partnerships in keep.eu)

235 / 235 (100%)

Notes on the data

Information provided by the Programme