Keep.eu (hr)

Dobro došli na keep.eu, najopširniji izvor informacija o projektima i partnerima Interreg programa suradnje te programa prekogranične suradnje Interreg-IPA i ENPI/ENI-a.
Keep.eu daje informacije o cijeloj Europskoj uniji, njezinim susjedima i zemljama koje su u fazi pretpristupanja Europskoj uniji.
Ovo je uvodna stranica na jeziku kojeg ste tražili.  Kliknite desno dolje na link da biste ostvarili pristup  posebnim sekcijama keep.eu-a (na engleskom) ili da biste posjetili  početnu stranicu (na engleskom).

Što vam keep.eu nudi?

Na keep.eu-u možete:

  • tražiti ideje za projekte u područjima koja vas zanimaju. 
  • saznati za projekte i investicije koje su već razvijene ili se upravo razvijaju u vašoj zemlji ili regiji, rezultat koji je postignut i uspjeh tih projekata i investicija 
  • tražiti poslovne partnere za projekte u vašoj zemlji i regiji ili u susjednim zemljama pa čak i u zemljama koje se nalaze s druge strane kontinenta i još dalje! 
  • pregledavati statistike i trendove programa suradnje (broj partnera, broj projekata, distribuciju po temama i područjima, itd.). 
  • vidjeti opću sliku: kamo su usmjereni programi suradnje i kojim se gorućim temama bave (klimatske promjene, migracije, itd.). 

Zašto je keep.eu besplatan?

Pristup keep.eu-u je besplatan.  Keep.eu-a održava i razvija Interact, jedan od programa Interreg-a, koji je dio njegove misije.  Za obrađene informacije odgovorni su na stotine programa koji tvore univerzum teritorijalne suradnje sve od 2000. godine.
Keep.eu web-stranica je na engleskom jeziku.  U datoteci se po izboru programa mogu naći i informacije na drugim jezicima, iako je engleski jezik u nekim poljima obvezan.
Želja nam je da ovaj alat maksimalno iskoristite.  Za bilo kakvu dvojbu, pitanje, prijedloge ili da bismo vas mogli informirati o novostima na keep.eu-u, kontaktirajte nas.
Nažalost, komuniciramo samo na engleskom jeziku i nismo u mogućnosti odgovarati na vaše poruke na drugim jezicima.