Keep.eu (cs)

Vítejte na webových stránkách keep.eu, kde naleznete nejucelenější zdroj integrovaných informací týkajících se projektů a partnerů programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce Interreg a programů přeshraniční spolupráce Interreg-IPA a ENPI/ENI.
Keep.eu poskytuje informace o území celé Evropské unie a sousedících a přistupujících státech. 
Jedná se o úvodní stránku v jazyce, který jste si zvolili. Použijte odkazy vpravo dole pro otevření specifických sekcí keep.eu (v angličtině) nebo návrat na Homepage (v angličtině).

Co Vám může keep.eu poskytnout?

Na keep.eu můžete:

  • Vyhledávat projektové záměry v tematické oblasti vlastního výběru. 
  • Seznámit se s projekty a investicemi, které jsou v současnosti realizovány ve vaší zemi nebo regionu, a s jejich výsledky. 
  • Vyhledat partnery do týmu pro určitý projekt, a to jak ve Vašem regionu nebo zemi, tak i v regionu sousedního státu, anebo v zemi na druhé straně kontinentu či ještě dál! 
  • Projít si hlavní statistiky a trendy těchto programů spolupráce (kolik partnerů, kolik projektů, tématické nebo geografické rozdělení atd.). 
  • Pohlédnout na situaci celkově: jakými aktuálními tématy (klimatické změny, migrace atd.) se zabývají programy spolupráce a kde. 

Proč je keep.eu zdarma?

Vstup na keep.eu je zdarma. Keep.eu podporuje a rozvíjí Interact, jeden z programů Interreg, jakožto součást své mise. Zpracované informace se opírají o stovky přispívajících programů, které tvoří svět evropské územní spolupráce již od roku 2000.
Webové stránky keep.eu jsou v anglickém jazyce. Databáze keep.eu však obsahuje informace v jazycích, ve kterých byly vytvořeny jednotlivé programy, přestože angličtina se musí povinně použít pro určitá pole. 
Chtěli bychom, aby Vám tento nástroj přinesl maximální prospěch a užitek. Pokud máte nejasnosti, dotazy, návrhy nebo chcete získat aktualizované informace o keep.eu, kontaktujte nás.
Připomínáme, že komunikujeme pouze v angličtině a nejsme schopni odpovědět na zprávy v jiných jazycích.