Keep.eu (nl)

Welkom bij keep.eu, de uitgebreidste bron van geïntegreerde informatie over projecten en partners van de samenwerkingsprogramma’s van Interreg, Interreg-IPA over-de-grens en ENPI/ENI over-de-grens. Keep.eu levert informatie over de gehele Europese Unie, de aangrenzende landen en de pretoetredingslanden.

Dit is een introductiepagina in de zoektaal die u gebruikt. Gebruik de links rechtsonder om toegang te krijgen tot specifieke secties van keep.eu (in het Engels) of om naar de Homepage te gaan (in het Engels).

Wat kunt u verwachten van keep.eu?

Bij keep.eu kunt u:

  • Ideeën krijgen voor projecten op het thematische gebied van uw interesse. 
  • Kennis nemen van in uw land of regio ontwikkelde projecten en investeringen, van de resultaten en de uitkomsten ervan. 
  • Partners zoeken om mee in zee te gaan voor een project, ofwel in hun land en regio, ofwel in een regio van een land in de buurt of ook in een land aan de andere kant van het continent of verder! 
  • De hoofdstatistieken en tendensen van deze samenwerkingsprogramma’s (aantal partners, aantal projecten, thematische en geografische distributie, enz.) controleren. 
  • Het totaaloverzicht bekijken: welke belangrijke thema’s (klimaatveranderingen, migraties, enz.) worden door de samenwerkingsprogramma’s besproken. 

Waarom is keep.eu gratis?

De toegang tot keep.eu is gratis. Keep.eu wordt ondersteund en ontwikkeld door Interact, één van de programma’s van Interreg, als onderdeel van de missie ervan. De informatie wordt beheerd onder verantwoordelijkheid van de honderden programma’s die het territoriale samenwerkingsuniversum vormen sinds het jaar 2000. De website van keep.eu is in het Engels. De database van keep.eu bevat echter informatie in de talen die vastgesteld zijn door elk programma, ook al is Engels in sommige velden verplicht.

Wij gaan ervan uit dat het maximale profijt uit dit instrument kan worden gehaald. Mocht u twijfels, vragen, suggesties hebben of op de hoogte wilt worden gehouden van keep.eu, neem dan contact met ons op.

Houd er rekening mee dat wij alleen in het Engels communiceren en geen berichten in een andere taal kunnen beantwoorden.