Keep.eu (et)

Tere tulemast! Keep.eu on kõige ülevaatlikum veebileht, mis koondab informatsiooni Interregi projektide ja partnerite ning Interreg-IPA ja ENPI/ENI piiriüleste koostööprogrammide kohta.
Keep.eu koondab andmed nii Euroopa Liidu, EL-i naaberriikide kui ka ühinemiseks valmistuvate riikide kohta.
See on sissejuhatav leht, kust leiate informatsiooni oma otsingus kasutatud keeles. Keep.eu-i mingi kindla jaotise avamiseks (inglise keeles) kasutage allolevaid linke või minge otse avalehele (inglise keeles).

Mida te keep.eu-ist leiate?

Keep.eu-ist saate:

  • otsida projektiideid huvipakkuvates teemavaldkondades 
  • ​otsida teavet teie riigis või piirkonnas arendatud või arendatavate projektide ja investeeringute kohta, samuti nende tulemuste ja väljundite kohta 
  • ​otsida projektipartnereid koostööks oma riigis või piirkonnas, naaberriigi piirkonnas, mõnes muus Euroopa riigis või kaugemal 
  • ​kontrollida statistikat ja koostööprogrammide trende (kui palju partnereid, kui palju projekte, temaatiline ja geograafiline jaotus jne) 
  • ​vaadata üldpilti: milliste oluliste probleemidega ja mis piirkondades tegelevad koostööprogrammid (kliimamuutused, migratsioon jne) 

Miks on keep.eu tasuta?

Juurdepääs keep.eu-ile on tasuta. Keep.eu-i haldab ja arendab Interregi programm Interact. See on üks paljudest programmi ülesandeid. Keep.eu-i  andmete eest vastutavad sajad osalevad programmid, mis kõik panustavad territoriaalsesse koostöösse 2000. aastast alates.
Keep.eu-i veebileht on inglise keeles, aga keep.eu-i andmebaas sisaldab andmeid just nendes keeltes, mida võttis kasutusele iga programm. Seda isegi siis, kui mõnes valdkonnas on inglise keel kohustuslik.
Soovime, et saaksite sellest töövahendist maksimumi. Ükskõik millise kahtluse, küsimuse või ettepaneku puhul – või kui soovite saada värskeimat teavet keep.eu-i kohta – võtke meiega ühendust.
Palun pidage meeles, et me suhtleme ainult inglise keeles ega vasta teie kirjadele üheski teises keeles.