Fundamental information

Programme website

Projects in keep.eu / partners on map

EU funding (sum of EU funding of projects in keep.eu)

Excluding technical assistance

EUR 169 308 291.00 (164 717 304.88)

Total budget

Excluding technical assistance

EUR 199 186 226.00

Funding instrument(s)

ERDF

Eligible geographical area

Open map
 • PL Poland / Polska (Bielski, Krakowski, Krośnieński, Nowosądecki, Oświęcimski, Przemyski, Rzeszowski, Tyski)
 • SK Slovakia / Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj)

Objectives, priorities and indicators

Specific objective : Improving the quality of cross border education and professional expertises

Thematic objective and investment priority

 • (10) investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing education and training infrastructure
  • (10 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing and implementing joint education, vocational training and training schemes

Result indicator (measurement unit)

 • Quality of education services around the cross border area measured as a satisfaction indicator among people using such services (Percentage)

Output indicator (measurement unit)

 • O1: Number of joint local initiatives for employment and joint training (Number)

Common output indicator (measurement unit)

 • CO1: Number of participants in cross-border mobility initiatives (Persons)
 • CO2: Number of participants in joint local employment initiatives and joint training (Persons)
Specific objective : Increasing cross border mobility by improving cross border mergers

Thematic objective and investment priority

 • (07) promoting sustainable transport and removing bottlenecks in key network infrastructures by:
  • (07b) enhancing regional mobility by connecting secondary and tertiary nodes to TEN-T infrastructure, including multimodal nodes

Result indicator (measurement unit)

 • Intensity of cross border movement (Percentage)

Common output indicator (measurement unit)

 • CO1: Total length of newly built roads (Km)
 • CO2: Total length of reconstructed or upgraded roads (Km)
Specific objective : Increasing the cross border area availability through the development of multi-modal transportation

Thematic objective and investment priority

 • (07) promoting sustainable transport and removing bottlenecks in key network infrastructures by:
  • (07c) developing and improving environmentally-friendly (including low-noise) and low-carbon transport systems, including inland waterways and maritime transport, ports, multimodal links and airport infrastructure, in order to promote sustainable regional and local mobility

Result indicator (measurement unit)

 • Quality of cross border mergers implemented in multi-modal transportation system in the cross border area (Percentage)

Output indicator (measurement unit)

 • O1: Number of new cross border sustainable public transport services and/ or cases to better integrate existing services (Number)
Specific objective : Increasing the level of sustainable use of natural and cultural heritage for visitors and residents

Thematic objective and investment priority

 • (06) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
  • (06c) Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage

Result indicator (measurement unit)

 • Appreciation for the natural and cultural heritage by the local population (Percentage)
 • Appreciation for the natural and cultural heritage by tourists (Percentage)

Output indicator (measurement unit)

 • 04: Number of people using new, upgraded or extended cross border cultural and ecological products (Persons)
 • 05: The number of ""soft"" cross border activities promoting cross border cultural and natural heritage (Number)
 • 06: Number of modernized elements of cultural heritage after the restoration and conservation work (Number)
 • 07: Number of cross border and/ or Polish-Slovakia joint marketing and promotional campaigns (Number)
 • 08: Number of recipients of common/ cross border marketing and promotional campaigns (range of promotional activities) (Persons)
 • 09: Number of organisations participating in cross border cultural and natural heritage projects (Number)
 • O1: Number of new cross border tourist products (Number)
 • O2: Length of new, upgraded or improved cross border recreational routes (kilometers)
 • O3: Number of new or upgraded extensive infrastructure elements that are part of a cross border product/ hiking trail (Number)
 • O10: Hectares of ecosystems covered by cross border projects for the protection of natural heritage (hectares)
 • O11: Number of developed/ implemented common standards or guidelines (Number)
 • O12: Number of new/ upgraded cross border products and e-services (Number)
 • O13: Number of people using new/ updated cross broder products and e-services (Persons)

Common output indicator (measurement unit)

 • CO1: Increase in expected number of visits to supported sites of cultural and natural heritage and attractions (Visits/year)

Information on this programme's project and partner data in keep.eu

Last month that keep.eu received data from the Programme or retrieved it from the Programme's website

9-2021

Language of the data in keep.eu

No. of projects in keep.eu / Total no. of projects (% of projects in keep.eu)

78 / 78 (100%)

No. of project partners in keep.eu / Total no. of project partners (% of project partners in keep.eu)

204 / 260 (78.46%)

Notes on the data

Information provided by the Programme. Part of the data was retrieved by Interact from the programme´s website on the 2021-09-15. Regarding partners only data of main partners is available. Fields project name, description and achievement (from 31 projects) translated from Polish and Slovak into English using the European Commission's eTranslation machine translation service.

The project which field include an eTranslation English text are the ones with the following acronyms: "Przy wiejskiej drodze” - w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych, Babia Góra Trails, Cezhraničný gymnaziálny klaster G13, Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí – pokračovanie, Eskapady na książęcym szlaku, EtnoCarpathia, GAME JAM jako nowa metoda dydaktyczna. Poprawa jakości kształcenia w dziedzinie nowych technologii na pograniczu polsko-słowackim , Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim, Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych, Karpackie widoki na transgranicznym szlaku turystycznym Korczyna – Stropkov, Komplexná ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v PL-SK pohraničí, Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza, Lepšie spojenia so sieťou TEN-T šanca pre rozvoj okresov Žywiec a Čadca, Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu, Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov - 2. Etapa, Muszyna – Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza Polsko – Słowackiego, Muszyna, Kamenica, Lipany - wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego, Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – kontynuacja budowy trasy w miejscowościach Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro, Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na wspólnej Orawie, Ochrona dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego poprzez renowację zabytkowych obiektów w parafiach Lipnica Wielka i Żubrohława, Podróżowanie bez granic / Cestovanie bez hraníc, Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym, SKARBY PRZYRODY POGRANICZA, Ochrona zagrożonych gatunków wraz ze zrównoważonym udostępnieniem atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych Starego Sącza i Lewoczy - innowacyjne ścieżki przyrodnicze na Miejskiej Górze i w Lewoczańskiej Dolinie, Spoločná ochrana tajomstiev gajdošskej a pastierskej kultúry, Spoločne v harmónii prírody, tela a duše, Sportowe pogranicze, Szlaki turystyczne pogranicza słowacko-polskiego jako narzędzie edukacji zawodowej dla utrzymania młodych ludzi w regionie / Turistické cesty slovensko poľského pohraničia ako nástroj odborného vzdelávania pre udržanie mladých ľudí v regióne, Torfowiska wysokie - europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza, Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry", W dolinie Dunajca – ochrona i odnowa zabytków pogranicza polsko-słowackiego: dworu w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze and Wędrowanie bez plecaka – wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza.