Spotkanie Kultur Pogranicza

Programme 2000 - 2006 Poland - Ukraine - Belarus (PL-UA-BY)

Description

Description (PL): Read more

Partners

Lead Partner (EN): szenie „Forum Rozwoju Regionu” w Wisznicach

Lead Partner: szenie „Forum Rozwoju Regionu” w Wisznicach

Address: Wisznice, Poland

Legal status: n/a

Miejska Organizacja Społecznego Zjednoczenia Białoruskiego Społeczeństwa Inwalidów w Brześciu

Name: Miejska Organizacja Społecznego Zjednoczenia Białoruskiego Społeczeństwa Inwalidów w Brześciu

Address: Brześć, Belarus

Legal status: n/a

Summary

Project name (PL): Spotkanie Kultur Pogranicza
Project name (EN): Spotkanie Kultur Pogranicza

Project acronym: Spotkanie Kultur Pogranicza

Period: 2000-2006

Date of latest update: 2020-06-24

Project status: ongoing

Documents

No documents available.

Partners map

Partners and Projects info
szenie „Forum Rozwoju Regionu” w Wisznicach

Spotkanie Kultur Pogranicza

Partners and Projects info
Miejska Organizacja Społecznego Zjednoczenia Białoruskiego Społeczeństwa Inwalidów w Brześciu

Spotkanie Kultur Pogranicza

Lead partner marker

Lead partner

Project partner marker

Project partner

Information regarding the data in keep.eu on the programme financing this project

Financing programme

2000 - 2006 Poland - Ukraine - Belarus (PL-UA-BY)

Last month that data in keep.eu was retrieved from the Programme's website or received from the Programme

n/a

No. of projects in keep.eu / Total no. of projects (% of projects in keep.eu)

49 / 78 (62.82%)

No. of project partnerships in keep.eu / Total no. of project partnerships (% of project partnerships in keep.eu)

124 / 182 (68.13%)

Notes on the data